Welkom bij De Wonderkerstboom

Wat is het

  • misschien wel het mooiste kinderboekcadeau voor de feestdagen

'De Wonderkerstboom' is de titel van een recent verschenen kinderboek met een avontuurlijk en soms ontroerend kerstverhaal over Elize, die door 'samen te delen' bijdraagt aan een mooiere wereld. Inmiddels overal te koop.
Het kost €9,95, waarvan max. €5,- bestemd is voor goede doelen.
Alle informatie over het boek 'De Wonderkerstboom' leest u hier.

Het unieke van dit boek is dat iedereen het niet alleen kan kopen maar ook kan verkopen voor een zelf te kiezen goed doel.

  • een doeltreffend middel om fondsen te werven onder het motto:  'Doe mee en zet 'm op'.

'De Wonderkerstboom' is tevens de naam van een landelijke actie om bij te dragen aan een mooiere wereld. Dit kan door op een aantrekkelijke manier geld in te zamelen voor goede doelen in de ruime zin van het woord.
Naast de bekende goededoelenorganisaties wordt daarmee elke organisatie zonder winstoogmerk met een maatschappelijk belang bedoeld.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • scholen
  • verenigingen
  • (sport)clubs
  • kerkgenootschappen
  • culturele instellingen

Fondsenwerving gebeurt door verkoop van het kinderboek 'De Wonderkerstboom', een boek met een bijzonder Kerstverhaal, opgebouwd uit korte versjes, geschreven en uitgegeven door Max Bremer en full colour geïllustreerd en vormgegeven door de kunstenaar Erik Visser, beiden woonachtig in Leusden.

De titel van het boek en de naam van de actie zijn gelijkluidend:
                                 'De Wonderkerstboom'

Het wonder kan zich voltrekken bij succesvol actie voeren, namelijk een hoge opbrengst voor de goede doelen.

Verkoopkanalen

Het boek kan worden gekocht maar ook doorverkocht door particulieren, clubs/verenigingen, goededoelenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.

Bedrijven kunnen het boek aanschaffen als Sinterklaas- of kerstcadeau voor relaties en (kinderen van) personeel, mogelijk deel uitmakend van het Kerstpakket.

Verkoop aan particulieren vindt plaats:
 -   rechtstreeks door de uitgever via het contactformulier 

-   op de gebruikelijke wijze via boekwinkels en webshops
-   via verkoop van particulieren aan andere particulieren
-   via verkoop door belanghebbende organisaties

Verkoop aan belanghebbende organisaties vindt uitsluitend plaats door de uitgever via rechtstreekse levering.

Acties en promotie

Wonderkerstboom Cover PNG Staand _smllIn de praktijk blijkt dat bijzondere verkoopacties, ondersteund door promotie en reclame de omzet bevorderen. De uitgever en de grote goededoelen-organisaties verzorgen die op landelijke schaal.
Iedere belanghebbende organisatie kan zelf plaatselijke of regionale acties opzetten, ondersteund door eigen promotie en reclame.

Gratis promotiemateriaal

De uitgever kan gratis of tegen kostprijs (drukgereed)
promotiemateriaal zoals flyers en posters leveren. Daarnaast levert de uitgever op verzoek ideeën voor verkoopacties.

Ga voor aanvragen naar de contactpagina.

Steun ons via de sociale media

Als u sympathiseert met onze actie kunt u bijdragen aan het succes door berichtgeving via sociale media alsTwitter en Facebook.