Goede doelen organisaties

Verkoopacties organiseren

Verkoopacties voor grotere goededoelenorganisaties kunnen tot stand komen door overleg tussen de uitgever en een vertegen-woordiger van de betreffende organisatie. Initiatief hiertoe kan uitgaan van beide partijen.

Belangstellende organisaties kunnen hiervoor gebruik maken van het contactformulier. Na ontvangst hiervan reageert de uitgever zo spoedig mogelijk.

Het gaat in dit soort gevallen om maatwerk.
Verkoopacties zijn doorgaans gebaseerd op 3 pijlers:

  • Publiciteit en coördinatie vanuit de organisatie
  • Publiciteit en ondersteuning door de uitgever
  • Inzet van vrijwilligers voor verkoopactiveiteiten

De uitgever heeft uitgewerkte ideeën voor acties beschikbaar.

Niet verkopen maar wel meewerken aan publiciteit

In de praktijk blijkt dat iedere organisatie geïnteresseerd is in acties die geld opleveren. Echter, niet iedere organisatie kan of wil vrijwilligers inzetten voor verkoopactiviteiten. Daarom is er een aantrekkelijk alternatief. 

In plaats van eigen verkoopacties te organiseren, kan ook worden gekozen voor passieve deelname. Dat wil zeggen dat de organisatie meewerkt aan publiciteit. Door te attenderen op de actie 'De Wonderkerstboom' en te verwijzen naar de website van de uitgever kunnen sympathisanten kennisnemen van de verkoopmogelijkheden van het boek. Op die manier kunnen zij beslissen of ze op deze originele manier uw organisatie financieel willen steunen.

Wat kunt u doen als organisatie

Wonderkerstboom Cover PNG Staand _smllMeewerken aan naamsbekendheid van actie W. 'De Wonderkerstboom' kan als volgt:

- Publicatie op de eigen website, in (e-mail)nieuwsbrieven en periodieke nieuwsorganen. Dit met vermelding van de website van de uitgever en de coverfoto van het boek.
Beeld- en tekstmateriaal kunt u aanvragen via de contactpagina

- Publiciteit door gebruik te maken van de sociale media als facebook en twitter en vragen het bericht door te sturen.

- Actieresultaten publiceren. Dit kan een stimulans zijn voor volgend jaar want dan wordt 'De Wonderkerstboom' opnieuw opgezet.

Uitwisseling van publiciteit

Omgedraaid zal de de uitgever elke sympathiserende organisatie, die gemeld heeft publiciteit te willen geven aan de actie W. 'De Wonderkerstboom', vermelden op www.dewonderkerstboom.nl.
Voorbeelden hiervan zijn KIKA en UNICEF Eemland.
Via de websitelinks kunnen belangstellenden dan nader kennis maken met de betreffende organisatie. 
 
Terug naar Welkom